Bgen Marc van Ockenburg
Bgen Marc van Ockenburg

Vechten met Vuur

Op de afgelopen artillerie jaardag is de 3de themabijeenkomst gehouden welke in het teken stond van de artillerie in het diepe gevecht en daarbij de invoering van nieuw materiaal zoals het raketsysteem PULS en de Multi-missie Radar. De key-note speaker tijdens het programma was de Brigade generaal Marc van Ockenburg.

Het raketsysteem PULS

Dit artikel is een verslag van de themabijeenkomst en geen volledige weergave van de gehouden lezing en presentaties. Indien dit laatste is gewenst, kunt u contact hierover opnemen met het plaatsvervangend hoofd DEC JFS van het VustCo.

Artillerie in het diepe gevecht

Een volle brandweerkazerne

De hedendaagse militaire wereld is complex en vooral veelzijdig, het lineair aaneengesloten oorlog voeren in alleen een operationele omgeving ligt ver achter ons. Begrippen als de “information environment”, “hybrid-Warfare”, “multi-national” en “multi-domain” operations voeren nu de boventoon. En als we daar ook nog moderne technologische ontwikkelingen en Artificial Intelligence aan toevoegen, is de samenhang der dingen soms maar moeilijk te zien of te vinden en in ieder geval zeer complex. Maar ergens in deze hoeveelheid aan ontwikkelingen en informatie moeten wij als landmacht in staat zijn om gevechtsoperaties te kunnen uitvoeren op het tactische niveau en zeker nu. Nu de dreiging vanuit Rusland alleen maar toeneemt. Niet voor niets bereiden alle lidstaten van de NATO, in hun trainingen en oefeningen, zich met prioriteit voor op Warfighting operations. Onze landmacht is hier dan ook volop mee bezig. Veel groeiprocessen, materieelaanschaf-processen en reorganisatietrajecten lopen al of worden opgestart. Zo ook bij ons eigen wapen. En door deze ontwikkeling zal de “schaarste-constructie” Vuursteuncommando weer worden omgevormd naar afdelingen artillerie bij de brigades, een artillerie opleidingscentrum en daarbij worden uitgerust met nieuwe wapen- en inzetsystemen en nieuwe munitie.

De oude generaties raketsystemen

De komende jaren zullen onze brigades gereed gesteld moeten worden als tactische formaties, die in staat zijn om het gevecht der verbonden wapens te kunnen voeren. Onze verschillende wapens en dienstvakken zullen in dit gevecht hun rol weer moeten vinden en nemen! En dit was exact het oogmerk van de bijeenkomst op 11 januari. De rol van de artillerie! En de Bottom Line Upfront is: in het gevecht der verbonden wapens ligt de hoofdrol voor de artillerie in het diepe gevecht! De artillerie schept voorwaarden, doet afbreuk aan de vrijheid van handelen van de vijand en vergroot de vrijheid van handelen van de eigen troepen. Natuurlijk zal de artillerie daar waar nodig het nabijgevecht versterken en het achtergebied beveiligen, maar de grote waarde van ons wapen ligt in de diepte met de taken “diepe vuren” en “grondwapensysteembestrijding”. En dit is precies de boodschap geweest in de lezing van de Bgen Marc van Ockenburg met een feitelijke onderbouwing in de vorm van de op handen zijnde invoering van het raketsysteem PULS en de Multi Missie Radar. Boter bij de vis!

Kolonel Michel Roelen

’s Middags rond 14.00 uur stroomde de brandweerkazerne van de LbO weer helemaal vol met de beoogde doelgroep, die zo breed mogelijk gekozen was. Actief-dienende officieren en onderofficieren maar ook onze bd’rs en de contacten van de aangesloten bedrijven van de stichting ABC.

Lkol Henk te Kulve

Het middagprogramma behelsde verschillende sprekers met zeer veel informatie en een zeer interessante static-show van de generaties raketsystemen die bij onze artillerie vanaf 1959 in gebruik zijn geweest. De vrijwilligers van het museum van de Historische Collectie Korps Veldartillerie hebben hier met man en macht aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Zo waren opgesteld het raketsysteem Honest John, het raketsysteem LANCE en de MLRS, naast natuurlijk het nieuwe systeem PULS. Helaas was het niet mogelijk om de nieuwe Multi-missie Radar bij deze expositie te betrekken.

Lkol Rody Spruijt

Om kwart over 2 heette de C-VustCo Kol Michel Roelen iedereen van harte welkom en benadrukte nogmaals het vooral informatieve belang van deze bijeenkomsten. Vervolgens werd door het hoofd transitie-team van het Multi-project Versterken Vuursteun, Lkol Rody Spruijt, een duidelijke uiteenzetting geven van de stand van zaken van het project. De SME’s van het DEC JFS, de Lkols Henk te Kulve en Elze Horlings, zijn in hun presentaties ingegaan op de vooral technische kwaliteiten en capaciteiten van de nieuwe systemen voor het diepe gevecht. Lkol Henk te Kulve beperkte zich niet alleen tot het nieuwe radarsysteem, maar verstrekte ook een duidelijk beeld van de aan te schaffen Unmanned Arial Systems en Acoustic Systems als aanvulling op het pakket doelopsporingsmiddelen.

Lkol Elze Horlings

Na een korte programma-pauze met de mogelijkheid om even de benen te strekken, een kopje koffie te nuttigen en om de raketsystemen te bezichtigen, stak Bgen Marc van Ockenburg van wal met zijn ‘narrative’ over het diepe gevecht, waarbij hij zijn huidige functie, Directeur Kennis en Ontwikkeling van het CLAS, heel terecht in betrok. De huidige periode die wij nu met z’n allen bij de landmacht meemaken heeft alles te maken met het opdoen van kennis, vooral over Warfighting en het meebewegen met alle lopende ontwikkelingen. Denk daarbij voor de artillerie aan inzetsystemen, munitie maar zeer zeker ook C4I. In zijn betoog stond de generaal onder andere stil bij de urgentie van het opschalen naar Warfighting capabilities. “Er moet meer water uit de kraan en sneller”! Het belang van een gelaagd vuursteunsysteem, de input van bd’rs met hun kennis van het grootschalig conflict maar vooral de artillerie als het middel van de brigade commandant om het gevecht te beïnvloeden, werden door de generaal uit de doeken gedaan. En de aanwinst in de vorm van raketten en radars zodat het gevecht maximaal in de diepte uitgebuit kan worden. Met de welbekende kreet: “Never send a man when you can send a bullet”.

Onze veiligheid staat onder druk!

Natuurlijk was het verhaal van de generaal breder dan alleen maar het diepe gevecht als hoofdrol voor de artillerie. In zijn uitleg heeft hij verbanden gelegd naar alle ontwikkelingen die nu gaande zijn binnen ons wapen, de koude oorlog, de Oekraïne-oorlog en de GAZA-strook en het belang van een heldere doctrine en adequate opleiding en training.

Met het benadrukken dat wij voor een belangrijke taak staan, met een maximale “Sense of Urgency”, sloot de generaal af. “Dit is wat de Nederlandse bevolking verwacht en de groeiende dreiging vereist!

Een notitieboekje als give-away

Na de nodige en welverdiende dankbetuigingen sloot de dagvoorzitter, majoor Tom van Nunspeet, de bijeenkomst af en spoedde eenieder zich naar de diverse locaties voor de viering van de jaardag.

Concluderend: een goede inhoudelijke bijeenkomst, een grote opkomst en een belangrijke bijdrage aan een voor haar taak berekende artillerie!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB