Barbara-vanderedactie

Versterking!

De redactie is uitgebreid! Na een aantal magere jaren, waar het aantal redactieleden van de Sinte Barbara steeds kleiner werd totdat alleen de eindredacteur nog over was, is de groei weer begonnen. Het lijkt ons Wapen wel…

In de eerste plaats is er binnen het Vustco een jonge officier “opgestaan” die weliswaar niet formeel lid is van de redactie, maar die wel zeer enthousiast aan ons lijfblad werkt. Jurjen Breukel, bedankt en ga zo door!

Verder is mijn beste vriend sinds onze dagen bij het Korps Rijdende Artillerie midden tachtiger jaren Marcel van Weerd nu officieel lid van de redactie. Hiermee is de structuur, orde en regelmaat tot in de perfectie geregeld en dat is naast mijn neiging tot chaos een prima combinatie.

Marcel en ik hebben oefeningen, oorlogen en nog veel meer gedeeld dus de Sinte Barbara moet ons ook lukken.

In dit nummer nemen we afscheid van twee legendarische Artilleristen, ook uit mijn jeugd. Roel Hoksbergen en Peter Striek, Kolonel en Generaal voor mij, hebben hun Laatste Vuur op aarde afgegeven maar zullen op de plaats waar ze nu zijn nog lang in onze herinnering blijven.

Verder in dit nummer een zeer uitgebreide mix van artikelen over het nu. Techniek, doctrine, Opleiden&Trainen, allemaal komt het voorbij. Prettig is dat het ook allemaal doordesemd lijkt met Groei. Ons wapen is weer op weg naar een nieuwe status: Groot en Machtig, zoals mijn eerste batterijcommandant placht te zeggen.

Ik vraag speciaal uw aandacht voor het artikel over de twee Landmachten. Een mooi en positief beeld over de steeds intensievere samenwerking van Duitsland en Nederland in een gezamenlijk Legerkorps.

Tenslotte ook een rectificatie

Ik wens u veel Artilleristisch leesplezier.

Teun Baartman

Eindredacteur

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB