Enige maanden geleden heeft een aantal oud-artilleristen het initiatief genomen een Veteranenhuis op te richten op de bakermat van de artillerie. De locatie van het ‘Veteranenhuis Artillerie ’t Harde’ is gevestigd in Paviljoen 1 van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA).

De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kunnen we beginnen met de inrichting. Voor de aankleding van het Veteranenhuis zoeken we nog missie spullen zoals schildjes, borst- en mouwemblemen die gedragen zijn tijdens de missies. Ook missie boeken, kleding etc. zijn van harte welkom. U kunt het schenken of in bruikleen geven. De HCKVA zal de spullen registreren in een register.

Inmiddels kunt u de vorderingen volgen op onze Facebook pagina “Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” en kunt u zich , indien gewenst, als “vriend” aanmelden om alle nieuwtjes te volgen. Binnenkort gaat ook onze eigen website www.veteranenhuisartillerie.nl online. Hier vindt u (actuele)informatie over ons Veteranenhuis, Veteraneninstituut, Veteranenplatform, Hulpverlening etc. etc.

Met de oprichting van de “Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” met de bijbehorende statuten en bestuur hebben we de basis staan.

Doelstelling: Het veteranenhuis Artillerie ’t Harde biedt een ontmoetingsplek voor veteranen van het Wapen der Artillerie en hun relaties. In een ongedwongen sfeer kunnen zij met andere veteranen praten over hun ervaringen, of zo maar voor de gezelligheid bij elkaar komen. Desgewenst kan een aanwezige beheerder bezoekende veteranen helpen contacten te leggen, bijvoorbeeld met hulpverlenende instanties. Hoewel een tehuis voor veteranen der artillerie, zal het ook openstaan voor elke veteraan die langskomt.

De officiële opening gaat plaatsvinden wanneer de situatie het toelaat. U wordt hierover ruim van tevoren geïnformeerd. Graag ontvangen we jullie t.z.t. in ons verblijf. Ook kunt u het nieuws m.b.t. artillerie veteranen volgen op www.veteranenartillerie.nl

Wilt u donateur worden of een schenking doen voor ons Veteranenhuis dan is dat ook mogelijk en welkom. Hoe u dat kunt doen vindt u op onze website en Facebook pagina.

Agenda (veteranen) activiteiten 2021

Vanwege de Corona-perikelen zijn er al een aantal activiteiten afgelast. Toch wordt er naar mogelijkheden gezocht om het een en ander al dan niet in een afgeslankte vorm door te laten gaan.

Eveneens worden er activiteiten doorgeschoven naar een later tijdstip. Vooralsnog is dit de laatst bekende informatie.

  • 6 maart de geplande uitreiking van de vaandel- en standaardopschriften wordt uitgesteld. De
  • verwachting is dat er een nieuwe datum komt rond eind april / begin mei 2021;
  • 10 april KRA veteranenreünie gaat helaas niet door. Deze wordt verzet naar waarschijnlijk april 2022. Een nieuwe plandatum volgt;
  • 4 mei s-ochtends is er, in het kader van de Nationale Dodenherdenking, een herdenking bij het Artilleriemonument op de Legerplaats bij Oldebroek. Net als in 2020 zal deze bijenkomst ingetogen zijn;
  • 4 mei deelname aan een ere-couloir van veteranen op de Dam in Amsterdam. Helaas door de corona dit jaar niet mogelijk;
  • 5 mei Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Helaas is dit evenement door de corona afgelast;
  • 15 mei KFOR-2 reünie 41(NL) ArtyBn RA is verplaatst naar zaterdag 11 september;
  • 26 juni de Nederlandse Veteranendag zal ook in 2021 in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat betekent in ieder geval geen defilé. Verdere informatie vindt u t.z.t. op de eerder genoemde websites en Facebook pagina;
  • 11 september deelname aan de Reünie Veld- en Rijdende Artillerie (voor alle artilleristen en allen die bij de artillerie hebben gediend) tijdens de Open Monumentendag op de Legerplaats bij Oldebroek;
  • 21 september bestaat de mogelijkheid om via de AVA deel te nemen aan een ere-couloir van veteranen op Prinsjesdag in Den Haag. Er is nog geen indicatie of dit evenement door kan gaan. Hoe u zich kunt aanmelden leest u in de komende editie.

Dit is de agenda tot zover bekend. Wellicht dat er door het korps (Korps Veldartillerie, Korps Rijdende Artillerie of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U behoort nog aanvullende bijeenkomsten worden georganiseerd maar die bij ons (nog) niet bekend zijn.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB