VETERANEN

VETERANEN Nederland kent in totaal ongeveer 130.000 militaire veteranen. Deze groep bestaat uit ongeveer 100.000 oud-militairen en 30.000 militairen in werkelijke dienst.

Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. De oudsten waren ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jongsten zijn net teruggekeerd van hun missie in Afghanistan of Mali. Tussen deze twee uitersten in de tijd, zitten tal van grotere en kleinere missies. Zoals bijvoorbeeld Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Cambodja of Irak. Door de jaren heen zijn vele artillerie collega’s individueel op missie geweest en waren ingedeeld bij diverse eenheden door hun specialisme zoals LSO, FST en werkzaam in de OPSROOM. Maar ook als artillerie eenheid zijn zij ingezet tijdens de IFOR, SFOR, KFOR, SFIR en ISAF (Kabul) periode, van 1996 tot 2005, als mortier opsporingsradar peloton. Bij grote missies, van 1999 tot 2010, zijn zij als artillerie eenheid ingezet bij KFOR-1, KFOR-2 en diverse keren als Pantser Houwitser peloton tijdens de ISAF missie. De artillerie kent dus vele veteranen.

Nederlandse veteranen hebben met elkaar gemeen dat zij in opdracht van onze regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen menen verschil te moeten maken tussen ‘oude’ veteranen (WO II t/m NNG’62) en ‘jonge’ veteranen (UNIFIL in de jaren ’80 en de VN en NAVO-missies vanaf 1991 t/m heden), is de opvatting eenduidig dat alle Nederlandse veteranen erkenning, waardering, respect en begrip van de samenlevingen en van de Nederlandse overheid verdienen. Dit is uiteindelijk geregeld bij de wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet).

Niet elke veteraan komt helaas ongeschonden terug van missie. Zo biedt Defensie bijvoorbeeld hulp bij verwerking van lichamelijke en psychische klachten. Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) verzorgt de dienstverlening aan de veteraan als hun directe relaties.

Bij velen is nog onbekend wat er verder allemaal geregeld is voor de Veteraan. Zo is er voor de veteraan een Veteranenpas welke aangevraagd kan worden bij het NLVi en die recht geeft op een tal van zaken zoals het veteranenblad Checkpoint, het Draaginsigne Veteranen en diverse kortingen en aanbiedingen van onder meer musea, reisorganisaties en veteranenevenementen. Als post-actieve veteraan heb je b.v. recht op 2 gratis treinkaartjes per jaar en kunt u in combinatie met een geldig identiteitsbewijs sporten op een Defensielocatie.

Defensie geeft iedere Veteraan bij terugkomst van zijn missie de Zilveren Roos. Dit erkenningsteken is voor degene die tijdens de uitzendperiode het meeste voor de Veteraan betekende. De Veteraan geeft deze Zilveren Roos aan de persoon als blijk van waardering. Als je deze niet ontvangen hebt kun je deze eenmalig aanvragen bij het NLVi.

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse Veteraan. Maatschappelijke erkenning en waardering voor de Veteranen staan hierbij centraal. De Nederlandse Veteranendag vindt elk jaar plaats op de laatste zaterdag van juni. Zo is er bijvoorbeeld een defilé waar ook de Artillerie met een aantal detachementen deelneemt. De belangstelling door de burgerij is groot te noemen met een gemiddelde van 70.000 toeschouwers. Op “Veteranen Plaza” op het Malieveld komen veel Veteranen bijeen om met elkaar herinneringen te delen.

Binnen de Artillerie (onze korpsen) wordt het veteranenbeleid uitgedragen door ondersteuning aan veteranenbijeenkomsten van diverse aard voor zowel de Veteraan als hun relaties (nazorg). Belangrijk is de signaal functie binnen de korpsen om tijdig zorg te signaleren. Een taak van ons allemaal!

Tevens heeft het wapen een eigen Veteranen Draaginsigne (met gekruiste kanonnen) en op de Legerplaats bij Oldebroek is er een Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC-LbO).

Het Veteranen Ontmoetings Centrum LbO biedt een ontmoetingsplek voor alle veteranen, het thuisfront en een ieder die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan een missie. In een ongedwongen sfeer kunnen zij met andere veteranen praten over hun ervaringen, of zo maar voor de gezelligheid bij elkaar komen. Desgewenst kan een aanwezige beheerder bezoekende veteranen helpen contacten te leggen, bijvoorbeeld met hulpverlenende instanties.

Binnenkort wordt er binnen het Wapen van de Artillerie een nieuwe veteranenvereniging opgericht om de veteranen te verenigen en inzichtelijk te maken. Zij zullen in de toekomst veteranen activiteiten ondersteunen zoals de Nederlandse Veteranendag, reünies, etc. Ter zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Onze minister heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van de inzet zorg nodig hebben. Heb je zorg nodig neem dan contact op met het veteranenloket of veteranenondersteuning bij jou in de buurt. Hoe je dat doet vindt je op de website van het NLVi (www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/) of op www.voc-lbo.nl (veteranen contact/hulp)

Eens een Veteraan altijd een Veteraan.

 

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB