Viering 343e Jaardag Artillerie

Donderdag 9 januari stond in het teken van de jaarlijkse traditionele bijeenkomst voor officieren en onderofficieren voor de viering van de 343e Jaardag Artillerie. Aanwezig waren ook een Belgische en Duitse delegatie en een aantal genodigden vanuit de Artillery Business Club (ABC).

Het middagprogramma begon traditiegetrouw met een bijeenkomst waarin de nieuwe Wapenoudste der Artillerie (WOA) brigade-generaal Rietdijk samen met de Wapen Traditieraad Artillerie (WTRA) afscheid nam van de officieren en onderofficieren die afgelopen jaar het Wapen hebben verlaten.

Vanaf 17:00 uur stroomden de bezoekers de officierscantine en de onderofficierscantine binnen voor de viering van de verjaardag van de Artillerie. Na het eerste samen zijn was er voor alle genodigden een optreden van de Fanfare “Bereden Wapens”. Waar het Artillerielied natuurlijk niet mocht ontbreken en velen zongen uit volle borst mee.

Aansluitend hield de WOA zijn toespraak. Een nieuwe Wapenoudste en een andere wijze waarop de aanwezigen werden toegesproken. Bepaalde gewoonten veranderen niet en zoals gebruikelijk werd het telegram dat eerder verzonden was aan Zijne Majesteit de Koning voorgelezen alsmede het antwoord dat hierop ontvangen was.

Aansluitend werd de giberne uitgereikt aan de best geslaagde leerling van de VTO KMA LUA en VTO KMA VA.

Bij de onderofficieren werd een cadeau uitgereikt in de vorm van een horloge met inscriptie VTO best Man 2019.

Er was een grote opkomst zowel bij de officieren als de onderofficieren, ook was er een ruime vertegenwoordiging vanuit het DGLC. Met veel enthousiasme kijken de deelnemers terug op een zeer geslaagde, gezellig en goede viering van de 343e Artillerie Jaardag.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB