VJTF 2018-2020

“By being able to deploy rapidly and routinely as a whole or as discrete elements, the VJTF is to assure, deter and contribute to countering threats against Alliance territory and populations, with a priority to Article 5, in order to demonstrate a collective Alliance response throughout SACEUR’s AO and potentially beyond.”

Zo luidt de opdracht voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) 2018-2020. De VJTF is een eenheid van brigade-omvang met drie tot vijf manoeuvre-eenheden. Hier zijn diverse Combat Support (CS) en Combat Service Support (CSS) capabilities aan toegevoegd om de VJTF extra slagkracht te geven. Voor deze VJTF is 9 (DEU) PzLehrBrig de formerende eenheid. Het MN ArtyBn wordt gevormd door 325 (DEU) Artillerielehrbatallion versterkt met een (NOR) M109 batterij, een (BEL) 105mm light gun batterij en een (NLD) PzH batterij. De B-batterij van 41 Afdeling is voor de gehele VJTF periode de aangewezen PzH2000NL batterij. Daarnaast zijn er meerdere augmentees aan de staf van de MN ArtyBn geleverd.

De opdrachten voor de B-batterij waren:

2018: Immediate Follow-on Forces Group (IFFG) 45 (NTM 45 dagen);

2019: VJTF (NTM 5-7 dagen);

2020: Immediate Follow-on Forces Group (IFFG) 30 (NTM 30 dagen).

Om een juiste integratie te bewerkstelligen is er gedurende drie jaar geïnvesteerd in een gecombineerd oefenprogramma onder leiding van 325 ArtLehrBtl. De eerste jaren was dat redelijk intensief vanwege de nieuwe samenwerking (2018) en het standby-jaar 2019 met een Notice-To-Move (NTM) van 5-7 dagen. Door de vele wisselingen in de staf van 325 ArtLehrBtl, waaronder de commandant, werd besloten om in 2020 tweemaal een retentie-oefening uit te voeren.

Eind februari startte de oefening Silver Eagle in MTA Münster-Sud. Vanwege het tekort aan 155mm schoten was besloten de prioriteit met het verdelen van munitie niet bij deze oefening te leggen. Dat betekende dat de B-batterij niet deelnam aan het schieten maar alleen een FTX uitvoerde. We hebben de oefening grofweg over twee sporen voorbereid en uitgevoerd.

Enerzijds hebben wij een gecombineerd Fire Direction Centre (FDC) gecreëerd met elementen van de Bt-CP en Afd S3. Geïntegreerd in de BnCP van 325 hebben wij twee weken kunnen trainen met de digitale verbinding tussen de NLD en DEU systemen: Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Doordat er uitvoerig met elkaar werd getraind en gesproken hebben zowel wij als onze Duitse collega’s veel van elkaar kunnen opsteken. Wat opviel is dat de Duitsers veel meer dan wij gestandaardiseerd hebben, van het opbouwen van een CP tot en met uitvoering van procedures. Onze kracht bleek voornamelijk uit snelheid en flexibiliteit: de Boxer FDC kan gecombineerd bemand worden door vuurleiders van Afdelingsniveau en de batterij en is zeer mobiel. Twee weken met elkaar trainen heeft in ieder geval gezorgd voor vernieuwende inzichten aan beide zijdes. Er is een sterke wens om ook in de jaren na de VJTF-periode samen te trainen.

Het tweede spoor dat wij doorliepen was FTX training op niveau II (stuk) en niveau III (peloton). Hoewel het niet kunnen uitvoeren van live fire ontzettend teleurstellend was, bood het ook kansen. Als batterij zijn wij op oefeningen vanzelfsprekend vaak onderdeel van de gehele vuursteunketen. Dat werkt regelmatig beperkend op je eigen trainingsdoelstellingen, of in ieder geval op de tijd die daarvoor beschikbaar is. Doordat wij met de batterijstaf de integratie met 325 ArtLehrBtl trainden, was er volop ruimte voor beide pelotons om een eigen training op te zetten. In beide weken hebben wij gebruik kunnen maken van de Duitse faciliteiten maar ook van eenheden van 325 ArtLehrBtl. Zo hebben wij onder meer diverse casussen onder leiding van Duitse medisch specialisten uit kunnen voeren.

Aan de hand van de Training Support Packages (TSP) is de eerste week op stuksniveau getraind. Daarbij kregen de stukscommandanten eigen tijd om te trainen en werd een gedeelte onder leiding van de pelotonscommandogroep uitgevoerd. De tweede week werd eenzelfde werkwijze gehanteerd maar dan op pelotonsniveau: een gedeelte onder eigen leiding en een gedeelte onder leiding van de batterijstaf. Concluderend kan gesteld worden dat de TSP niveau II en III voldoende handvatten bieden om trainingen voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast is het ruim beschikbaar hebben van tijd een vereiste. Zoals Aristoteles zei: “We zijn dat, wat we bij herhaling doen.”

In de opvolgende week aan de FTX Silver Eagle heeft de B-batterij deelgenomen aan SOMS 2020-I. Daar hebben wij naast schieten ook de integratie voortgezet met een meer dan geïnteresseerde commandant van 325 ArtLehrBtl. Er waren onder meer afspraken gemaakt voor de laatste retentie-oefening, Silver Falcon in juni 2020. Inmiddels is die oefening geannuleerd vanwege COVID-19 en daarmee ook het trainingstraject ten behoeve van de VJTF. In de komende jaren komen vergelijkbare opdrachten wederom naar 41 Afdeling en het is nu aan ons om de Lessons Identified om te zetten in Lessons Learned.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB