VOLHARDEND, VERBINDEND, en HELDERE VISIE

In het bijzijn van zijn echtgenote heeft Lkol Eric Jansma op 13 september de Artillerielegpenning mogen ontvangen van de wapenoudste, generaal majoor Rietdijk. Dit gebeurde tijdens een diner te Elburg waar de wapentraditieraad het jaar 2023 afsloot.

Traditioneel zijn in de penning steekwoorden gegraveerd die de jubilaris typeren. Bij Lkol Jansma staan op de legpenning de volgende woorden, VOLHARDEND, VERBINDEND, en HELDERE VISIE. De wapenoudste stond in zijn speech stil bij deze woorden en benoemde vooral dat Eric door zowel Artilleristen als niet Artilleristen wordt gezien als een autoriteit op vuursteungebied. Dit vooral in zijn rol als Hoofd Defensie Expertise Centrum Joint Fires, waar Eric vier jaar het hoofd van is geweest.

Eric, gefeliciteerd met deze prachtige waardering voor al jouw werk voor de Artillerie.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB