Barbara-vanderedactie

Vredesdividend

Als u dit nummer leest is de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar bezig. Je merkt dat de media hun belangstelling langzaam aan het verliezen is. Af en toe nog een hype over het lekken van geheime stukken in het Pentagon maar steeds meer stilte over wat er aan het front gebeurt.

Daar is echter absoluut geen stilte. De situatie is gruwelijk voor beide kanten van deze gewapende strijd maar blijkbaar nog niet gruwelijk genoeg om de partijen ertoe te bewegen naar andere oplossingen te zoeken. Dat gaat echter hoe dan ook gebeuren, dat is namelijk waarom oorlog werkt, omdat het zo verschrikkelijk is dat er uiteindelijk niet meer mee te leven valt.

Voor ons in het veilige Westen is de mythe van het vredesdividend wreed verstoord. We zijn er met zijn allen achter gekomen dat de afwezigheid van oorlog voor langere tijd niet betekent dat je dan de Krijgsmachten maar straffeloos kunt verkleinen en de militaire industrie kunt afschaffen.

Het is mooi dat we daar nu achter zijn, er iets aan doen is een traject van jaren. De Artillerie maximaal verkleinen is een beslissing die in een paar uur genomen kan worden. De beslissing om er weer een groot en machtig Wapen van te maken en zeker het realiseren daarvan is een heel ander verhaal. Ik heb het dan nog niet eens over het kopen van spullen, dat is ook niet eenvoudig, maar het opbouwen van de conceptuele component waarbij het denken in het Gevecht van Verbonden Wapens weer tussen de oren zit van onze officieren, onderofficieren en manschappen is veel en veel ingewikkelder.

We gaan aan de slag en in de tussentijd lezen we over onze militaire professie in de Sinte Barbara. Dit keer een nummer met relatief veel Nieuws uit het Wapen en uit het Verenigingsleven. Een geliefd onderdeel bij veel van onze leden.

Maar ook weer een zeer lezenswaardig artikel van Peter Striek, generaal van zijn vak. We zijn heel blij met de visies van onze ervaren leden. Blijf ze vooral sturen! Verder is ook kolonel van Dalen (Cavalerist van zijn vak) weer in de pen geklommen met een interessant artikel over een luchtmobiele operatie. Tenslotte een Engelstalig artikel over besluitvorming. Operationele besluitvorming is geen trucje, het is geen proces of procedure, aan het eind van de dag is het een Kunst dus laten we zuinig zijn op de zeldzame Kunstenaars die dit beheersen.

Ik wens u allen veel leesplezier en schroom vooral niet om ook eigen bijdrages te sturen naar de redactie. Draag bij aan onze professie, dat is zeker nu hard nodig!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB