VuursteunCommando niet gesloten tijdens Corona-crisis

Met het afkondigen van de Corona-maatregelen door het kabinet in maart stond het VUSTCO voor de vraag: wat betekent dit voor ons? Gaat de boel op slot? Blijven we aanwezig met een kleine stafbezetting? Worden we gevraagd voor het leveren van steun aan civiele partners? Welke maatregelen gaan voor ons als vitale beroepsgroep gelden?

Bij het uitbreken van de crisis stonden de VTO (Vaktechnische Opleiding) KMA en KMS in de startblokken om te beginnen aan hun initiële opleiding en de school stond klaar voor hun komst. De 41 Afdeling Artillerie had de A-batterij op missie in Litouwen (NATO’s enhanced Forward Presence), de B-batterij en HK-batterij op schietserie in Munster-Süd en de C-batterij met het Korps Mariniers op oefening in Noorwegen.

Snel werd het ons duidelijk dat initiële opleidingen door Commandant Landstrijdkrachten als essentieel werden bestempeld en doorgang moesten vinden, waarbij de RIVM-maatregelen zoveel mogelijk toegepast moesten worden. De missie in Litouwen ging uiteraard gewoon door. De schietserie liep nog een week door en werd netjes afgemaakt. De C-batterij had net de Joint Arctic Training in de sneeuw van Noorwegen achter de rug en stond klaar om met het KMarns deel te nemen aan de oefening Cold Response; het internationale karakter van de oefening en de inmiddels afgekondigde maatregelen hadden tot gevolg dat de oefening werd gecanceld.

De school kreeg nauwelijks tijd om zich voor te bereiden op de gewijzigde omstandigheden. Aanpassen en doorpakken werd het devies. Met looproutes in het lesgebouw, 1,5 meter afstand houden, desinfecteren, handen wassen, inrichten van een digitaal-op-afstand-klaslokaal en heel veel plexiglas gaan de opleidingen op de vuursteunschool door. Kenmerkend is hierbij overigens het eigen initiatief van ons personeel; zelfstandig ging men op jacht naar mondkapjes, desinfectiemiddel, plexiglas, enzovoort. Maar niet alleen investeren in bordjes en schermen, ook investeren in de bewustwording, dus met elkaar bespreekbaar maken. Niet altijd eenvoudig, want ook onze instructeurs hebben soms jonge gezinnen thuis, een partner die in de zorg werkt of een kwetsbaar familielid in de omgeving. We hebben ons personeel dus bewust, maar weloverwogen in een kwetsbare positie gebracht. Ondanks de vele vragen die er toen nog leefden hebben ze hun verantwoordelijkheid professioneel opgepakt. Gelukkig heeft dat op de school niet geleid tot besmettingen.

In de pers heeft u kunnen lezen dat dit niet gold voor een aantal militairen in Litouwen. Daar zijn daadwerkelijk Nederlandse en buitenlandse militairen besmet geraakt met alle vervelende gevolgen van dien. Maar ook daar zijn de trainingsactiviteiten uiteindelijk weer opgestart en heeft de batterij een Life Firing Exercise uitgevoerd op het oefenterrein Pabrade. De batterij is begin augustus weer teruggekeerd naar Nederland en kan terugkijken op een uitstekende missie. De voorbereidingen en uitvoering van de missie zijn overigens mooi in beeld gebracht; op het Landmacht kanaal op YouTube is de serie ‘The Wolfpack’ uitgebracht, waarbij een stuksbediening gevolgd wordt in hun belevenissen.

Op de Tonnetkazerne en de Legerplaats bij Oldebroek zijn verschillende activiteiten weer kleinschalig opgepakt, waarbij er vooraf een goede analyse wordt gemaakt van de mogelijke risico’s en hoe daarmee om te gaan. Zo is er in kleine groepen al weer onderhoud gepleegd aan het materieel dat terug kwam van oefening en is er zelfs al weer geschoten met onze mortieren t.b.v. de opleiding van de waarnemers. Het personeel van de school, het ASK en de staf hebben een aangepast MBV-programma (Militaire Basis Vaardigheden) uitgevoerd en de Fysieke Inzetbaarheidstest (FIT) afgelegd. We plannen stap voor stap de uitbreiding van (kleinschalige) trainingsactiviteiten, waarbij we ons personeel tot niveau III (peloton) getraind houden. In november staat voor de afdeling de oefening Zebra Sword in de omgeving van Bergen en Munster-Sud gepland. Een oefening waar vele eenheden van de Landmacht aan zullen deelnemen. Alle voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij het de vraag is of we tegen die tijd toestemming krijgen om met zoveel Nederlandse troepen in Duitsland te oefenen.

We hebben dus alles behalve stil gezeten en proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de omstandigheden, zodat we inzetbaar zijn als er op ons een beroep wordt gedaan.

Helaas hebben we de afgelopen periode ook activiteiten moeten afzeggen in verband met de Corona-crisis. Zo hebben we de beëdiging in mei in de gemeente Elburg moeten afzeggen, zijn er reünies niet doorgegaan en heeft de Open Monumentendag dit jaar niet plaats gevonden. Per evenement kijken we naar de risico’s en de mogelijkheden. Een van die evenementen is de Artillerie Jaardag in januari. Hoe en of we daar invulling aan gaan geven, kan ik u nu nog niet vertellen. Feit is wel dat we niet met z’n allen in een overvolle Kruithof en Officierscantine bij elkaar zullen komen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB