Korps Veldartillerie

Geschiedenis Korps Veldartillerie

In 1677 werd het Korps Artillerie opgericht. Zij is daarmee het oudste Korps van de Landmacht! Het Korps Artillerie was in eerste instantie een statische, aan vesting gebonden, eenheid, die de mogelijkheid had belegeringsgeschut uit te brengen. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw werd een onderscheid gemaakt naar veld-, vestings-, belegerings- en kustartillerie. In 1818 vond een reorganisatie plaats, waarbij voor het eerst werd gesproken over de functie van veldartillerie. De samenstelling van de artillerie werd toen een korps rijdende artillerie (opgericht in 1793), vier bataljons veldartillerie en zes bataljons vestingartillerie. Pas in 1876 worden drie divisies met elk een regiment veldartillerie geformeerd. Vanaf dat moment is de functionaliteit “veldartillerie” ook gevangen in de naamgeving van de eenheid. Na verdere reorganisaties ontstaan uiteindelijk acht regimenten veldartillerie, die tot de capitulatie in mei 1940 de kern van de bereden artillerie vormen. Naast de drie in 1876 geformeerde regimenten veldartillerie blijven er drie regimenten vestingartillerie bestaan, later uit reorganisatie aangevuld met een vierde regiment dat in 1913 wordt omgenummerd tot een regiment kustartillerie. Uiteindelijk komt uit de vestingartillerie de luchtdoelartillerie voort, wat resulteert in de oprichting van het Korps Luchtdoelartillerie in 1922. Opvallend is dat in deze tijd de regimenten bereden- of veldartillerie niet in een korps veldartillerie zijn ondergebracht; het blijven zelfstandige regimenten. Het Korps Veldartillerie wordt pas in 1974 opgericht bij Koninklijk Besluit van 26 augustus, door het samenvoegen van de Regimenten Veldartillerie “Van Essen”, “Prins Frederik” en “Prins Maurits”. In dat Koninklijk Besluit wordt gesteld dat het Korps Veldartillerie de oprichtingsdatum 11 januari 1677 zal blijven herdenken, als datum waarop het Korps Artillerie blijvend in het Nederlandse leger werd georganiseerd. De korpsen en regimenten binnen de Koninklijke Landmacht vervullen vooral een ceremoniële functie en spelen een belangrijke rol bij zaken als traditiehandhaving, veteranenzorg en saamhorigheid. Daarmee steunen zij de operationele inzetbaarheid van de eenheden die tot het regiment of korps behoren.
Het Korps Veldartillerie omvatte in de periode van de Koude Oorlog een groot aantal afdelingen veldartillerie die waren ingedeeld op de verschillende organisatieniveaus van de Koninklijke Landmacht: brigade, divisie en legerkorps. Daarmee was het Korps het grootste Wapen van de KL. Na de verregaande bezuinigingen van de afgelopen jaren binnen Defensie is binnen de KL nog slechts één afdeling artillerie over, waarvan een deel behoort tot het Korps Veldartillerie en een ander deel tot het Korps Rijdende Artillerie. Op deze wijze kunnen de belangrijke functies van de korpsen in stand worden gehouden.

Login ledengedeelte VOAWEB