Welkom op de vernieuwde site van de VOA

Eindelijk is het dan zover. Het nieuwe VOAWEB is vanaf heden online. Dank aan allen die er aan bijgedragen hebben om dit resultaat te bereiken. Hoewel nog niet alle pagina’s optimaal gevuld zijn heb ik toch gemeend niet langer te wachten en de site te lanceren.
Net als bij de “oude” site bestaat ook op deze nieuwe versie een ledengedeelte. Hier komen te zijner tijd alle beschikbare Sinte Barbara edities te staan en bijvoorbeeld de stukken voor de Algemene LedenVergadering. Een gedeelte enkel toegankelijk met een emailadres en een wachtwoord. Diegenen die op de oude site al konden inloggen krijgen zo spoedig mogelijk een mail met nieuwe inloggegevens. Die leden die vanaf nu ook toegang willen hebben tot het ledengedeelte dienen dit bij de secretaris (m.vanweerd@kpnmail.nl) onder vermelding van emailadres en naam, adres en woonplaats aan te geven.
Ik wens u allen veel plezier op de nieuwe website.
De voorzitter Bgen b.d. Bart Rosengarten.

Login ledengedeelte VOAWEB