WIJZIGING OPROEP VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA ter goedkeuring van de voorstellen tot wijziging statuten

Agenda van de 73ste ALV


1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Wijziging statuten Vereniging Officieren Artillerie.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.


De oproep met agenda en de wijzigingsvoorstellen statuten zijn, na te hebben ingelogd, in te zien op/te downloaden/af te drukken van de website www.voaweb.nl. onder het ledengedeelte. Bij eventuele problemen kunt u zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschikken over inter-net zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. U wordt verzocht de stukken tijdens de vergadering bij de hand te hebben.


Oldebroek, februari 2020
Lkol M. van Weerd
Secretaris

Login ledengedeelte VOAWEB