ZUTPHEN HEEFT WEER EEN KANON

Als je in 2018 googelde op Zutphen en kanon, dan kreeg je als treffers een straatnaam Kanon in een buitenwijk van Zutphen aan de westzijde van de IJssel en de naam van een restaurant Herberg ‘t Kanon aan de Kanonsdijk eveneens aan de “overkant” van de IJssel. Nu is er ook een weer sprake van een echt kanon in Zutphen.

Zondag 16 december 2018 klonk om 12.00 uur het symbolische eerste (en meteen ook laatste) schot. Met een luide knal is het festival Sprookjesstad Zutphen van start gegaan. Die knal kwam uit het kanon dat onlangs op de Bult van Ketjen is geplaatst. Wethouder Annelies de Jonge stak de lont aan. Voordat de wethouder de lont aanstak, vertelde Frits Dürst Britt, secretaris van het Nederlands Artillerie Museum, over het kanon. Veel mensen waren naar dit afvuren van het kanon gekomen, onder wie Hans & Grietje, Sneeuwwitje en andere LARP’ers. Zij gingen na het schot het toegestroomde publiek voor in optocht naar de binnenstad.

Zutphen was eeuwenlang ommuurd door vestingwerken, die de vijand buiten de stad moesten houden. Delen van de vestingmuren zijn nog altijd zichtbaar, zoals het Bourgonjebolwerk aan de IJsselkade, beter bekend als de Bult van Ketjen. (De laatste benaming verwijst naar de locatie van een villa van een houthandelaar die op die plaats heeft gestaan.) Op de Bult van Ketjen kun je nog goed zien dat Zutphen een oude vestingstad is. Hoewel er in de wijk Noorderhaven vorig jaar veel kogels uit de vestingtijd zijn gevonden, had de gemeente geen kanon. Zo ontstond het idee om met de nieuwe inrichting van de IJsselkade op de Bult van Ketjen een kanon te plaatsen, net als in vroegere tijden. Met hulp van Constant Willems kwam men in contact met luitenant-kolonel klu b.d. Jan Wijdemans. Hij was gedurende zijn hele loopbaan betrokken bij explosievenopruiming en hij weet veel over kanonnen en ander geschut. Via hem zijn er twee lopen in bruikleen verstrekt door het Nederlands Artillerie Museum op ‘t Harde. Constant Willems maakte het ontwerp voor de houten ombouw (het zogenaamde rolpaard of affuit). Mede dankzij een bijdrage van het Gilde Stadswandelingen is dit idee nu gerealiseerd.

De tweede loop die door de stichting NAM beschikbaar gesteld zal t.z.t. op een andere plek aan de IJsselkade in stelling worden gebracht. De beide lopen zijn afkomstig uit de Prins Maurits kazerne in Ede, waar ze waren opgesteld voor de Johan Willem Frisokazerne(gebouw) waarin het Opleidingscentrum van de Luchtdoelartillerie was gevestigd. Wie weet waar deze lopen vandaan zijn gekomen voordat zij bij het OCLUA terecht zijn gekomen?

KANON 7 VELD IN DE KORPSZAAL

In december is het schilderij dat in opdracht van de stichting NAM is geschilderd door Alexis J. Brakke en zijn maestro Alessio Lungu, met enig ceremonieel opgehangen in de Korpszaal Veldartillerie. Het is een artistieke impressie van een foto waarop een zes-span met een kanon type 7 Veld op mars door een inundatie van de Hollandse Waterlinie tijdens de mobilisatie 1939-1940. Het is te bezichtigen in de Korpszaal van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA), ook bekend als “het Artilleriemuseum”.

Wmr1 art Alexis Brakke is momenteel werkzaam als Senior Opleider bij de School Initiële vorming Onderofficieren (SIVO) van de Koninklijke Militaire School (KMS) op de Legerplaats Ermelo.

Kanon15 cm K van het Nationaal Militair Museum (NMM)

In het verenigingsblad van de Vrienden van het NMM, trof ik een artikel aan van de hand van Paul van Brakel (voormalig museummanager van het Artilleriemuseum) en Arco Seton (beheerder NMM) waaruit mag worden geconcludeerd dat ook het NMM de mogelijkheid aangrijpt om haar artilleristisch erfgoed voor een breder publiek beschikbaar stelt. In dit geval betreft het een gerestaureerde affuit voor een kanon 15cmK waarop een nieuwe replica loop, gefreesd uit massief hardschuim en voorzien van een afwerklaag van polyester. Het kanon is te bezichtigen in fort Fort Giessen dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB